Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Location:  Moonlight Teahouse

STYLE CARD
==========================================
~Ss~ (Sakka Flow) – Uchikake princess kimono – red
Ambrosia – Kimono tabi – plain
Gawk – cotton tights – white
~Ss~ (Sakka Flow) – Anmitsu hair – black
Silvery K – headdress – Sakura
Zashiki-gi – Maiougi fans – Black & Gold sparkles

Make-up:
Soiree – Razorbone cheek contour – heavy
Izzie’s – Large area eyeshadow – yellow orange
ATIA’s – eyeliner – Bold
{aii} – Geisha’s Kiss lips – red
Eyelure – lipgloss 3

Pose:  *PosESioN* Tsukuyomi 2fix5

Advertisements